جعفر گودرزی دبیر سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی جعفر گودرزی معرفی شد. – سرویس فرهنگی مستقل آنلاین : به گزارش خبرآنلاین، جعفر گودرزی عضو هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران به عنوان دبیر سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی انتخاب شد. با تصمیم هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، جعفر گودرزی برای سومین سال پیاپی به عنوان دبیر این جشن انتخاب و معرفی شد.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی