«جشن دلتنگی» تحویل دفتر جشنواره شد/ رونمایی پوستر

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» ساخته پوریا آذربایجانی با انجام مراحل فنی تحویل دفتر جشنواره شد.