جشنواره وارش بین المللی و یک فرصت مغتنم است

سینماپرس: مدیرکل اداره ارشاد استان مازندران، گفت: جشنواره فیلم وارش تنها یک رویداد فرهنگی نیست بلکه به مبادلات اقتصادی و تجاری می‌انجامد و باید از فرصت حضور رایزنان فرهنگی، سفرا و سینماگران خارجی در مازندران استفاده کرد.