جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش مقالات فراخوان داد

سینماپرس: فراخوان بخش مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با موضوع «هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت» منتشر شد.