جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر در مشهد آغاز می‌شود

سینماپرس: سیدمرتضی حسینی دبیر جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر، از آغاز این جشنواره در شهر مشهد مقدس خبر داد.