جشنواره مقاومت؛ جریان ساز و اثرگذار

جشنواره فیلم مقاومت که در ابتدایِ امر تحت عنوان دفاع مقدس آغاز به فعالیت کرده بود، از معدود جشنواره های جریان ساز بوده و هست که به نوعی نهضت فکری خاص خود را نیز به دنبال داشته است. - در سال های اخیر سالانه با بیشمار جشنواره های سینمایی رو به رو هستیم که در کشور برگزار می شوند، جشنواره هایی که برخی از آنها ابتر می مانند و برخی دیگر به جهت بی تدبیری مسئولین و مدیران به نتیجه مطلوب نمی رسند. در این میان جشنواره ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی