جشنواره فیلم «مقاومت» خاکریز اول دفاع فرهنگی کشور است

سینماپرس: معاون امور استان های صداوسیما در یادداشتی از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به عنوان خاکریز اول دفاع فرهنگی یاد کرد.