جشنواره فیلم فجر سردرگم، بدون برنامه و بی هدف شده است/ خنثی سازی جشنواره به صلاح سینمای کشور نیست!

سینماپرس: فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره کمرنگ شدن اهمیت جشنواره فیلم فجر و سیاست های نادرست مسئولان جشنواره ۳۶ ام فجر گفت: متأسفانه جشنواره فیلم فجر سردرگم، بدون برنامه و بی هدف است و این اتفاق را در تغییرات مکرر و سلیقه ای حذف و اضافه شدن بخش های مختلف جشنواره، تغییر مکان جشنواره، انتخاب و داوری آثار و... شاهد هستیم.