جشنواره فیلم فجر جدای از سینمای ایران نیست

نشست خبری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با حضور دبیر جشنواره و اهالی رسانه در پردیس ملت برگزار شد.
ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم فجر در این نشست گفت: جشنواره امسال 2 بخش اصلی دارد؛ یک بخش رقابتی که مسابقه و اهدای جوایز دارد و بخش دیگر جشن سینمای ایران در دهه فجر است که سعی شده هر دو بعد باشکوه برگزار شود. وی افزود: در بخش رقابتی پیشنهاد شد آئین نامه مقررات انجام شود، در بخش رقابت اصلی هم سعی کردیم حداقلی باشد و ساختار را حفظ کنیم. تغییرات تنها در کم کردن تعداد راه یافته به بخش مسابقه بود. وی ادامه داد: یک تغییر دیگر امسال در بخش فیلم کوتاه داستانی رخ داد که امسال با مشورت متولیان، سیمرغ فیلم کوتاه به جشنواره اضافه شد و هیأت داوران یک فیلم کوتاه را به عنوان بهترین فیلم کوتاه انتخاب می کنند. در بخش مستند سینمایی هم باید یک تفاوتی با جشنواره سینما حقیقت قائل می شدیم؛ از همین رو با مشورت دوستان به این جمع بندی رسیدیم که دو فیلم سینمایی مستند در بخش مسابقه باشد و مورد داوری قرار بگیرد. همچنین این پیشنهاد وجود داشت تا سیمرغ های بخش فنی حذف شود ولی با این مسئله مخالفت کردیم. ضمن …