جشنواره فیلم فجر|حوزه هنری چند سینما در اختیار جشنواره فیلم فجر قرار داده است؟

سی وششمین جشنواره فیلم فجر در حالی به روزهای برگزاری خود نزدیک می شود که امروز آمار سینما های حوزه هنری حاضر در بزرگترین رویداد سینمایی کشور اعلام شد.