جشنواره فیلم فجر|اختصاص پردیس سینمایی باغ کتاب برای فیلمسازان

ستاد برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، پردیس سینمایی باغ کتاب را برای اولین بار به اهالی سینمای ایران اختصاص داد.