جشنواره فجر را با سوپرمارکت اشتباه گرفته اند/ مگر جشنواره اساسنامه ندارد؟

برنامه «سینما دو» با اجرا و سردبیری حامد عنقا این هفته به فیلمهایی پرداخت که به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرده اند.