جشنواره فجر را با سوپرمارکت اشتباه گرفته اند

برنامه تلویزیونی «سینما دو» با اجرا و سردبیری «حامد عنقا» این هفته به فیلمهایی پرداخت که به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرده اند و این قسمت از برنامه به مسعود کیمیایی تقدیم شد.
به گزارش افکارنیوز، در بخشی از برنامه حامد عنقا خطاب به رامتین لوافی پور که روی خط آمده بود گفت: تصور عموم این بود که به دلیل موضوع، فیلم سینمایی «هت تریک» را در جشنواره قبول نکردند و کنار گذاشتند و ربطی به توان کارگردانی و مسائل دیگر نداشته است.

جشنواره دیگر ارزش 10 سال پیش خود را ندارد
کارگردان فیلم «هتریک» که در جشنواره فجر حضور ندارد، در ادامه اظهار کرد: صحبت های شما را از بعضی دوستان و رسانه ای ها شنیدم و چندان نمی خواهم به این مسائل استناد کنم. مشکل جشنواره فجر نبودن فیلم من یا دیگران نیست، بلکه پایین آمدن ارزش آن است. صادقانه بگویم این جشنواره برای خود ما ارزش 10 یا 15 سال پیش را ندارد و به جای اینکه جشنواره روند صعودی طی کند روند نزولی طی می کند.
حامد عنقا با طرح سوالی گفت: اگر این طور است چرا فیلم خود را به جشنواره می دهید و فرم برای آن پر می کنید و چرا وقتی مورد پذیرش قرار نم …