جشنواره فجر را با سوپرمارکت اشتباه گرفته اند

پایگاه انقلاب نیوز: برنامه «سینما دو» با اجرا و سردبیری حامد عنقا این هفته به فیلمهایی پرداخت که به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرده اند.