جشنواره فجر امسال هم به اصفهان می آید

مدیرامورسینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: امسال هشتمین سالی است که جشنواره فجر در اصفهان به اکران فیلم های خود می پردازد و هماهنگ با سی و ششمین دوره جشنواره فجر در کشور 16 فیلم را در دو سالن سینمایی فلسطین و سپاهان به نمایش می گذارد.