جشنواره سینمایی بوسان را بشناسید

جشنواره جهانی فیلم بوسان به عنوان نخستین جشنواره جهانی شبه جزیره کره در ماه سپتامبر (۱۳ تا ۲۱ ماه) ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد.