جشنواره جهانی فیلم فجر در روز اول میزبان ۶۰ خریدار در بازار

سینماپرس: با شروع جشنواره جهانی فیلم فجر بخش بازار نیز کار خود را آغاز کرد و میزبان نزدیک به سیصد بازدیدکننده بود که از این بین شصت نفر خریداران خارجی و داخلی بودند.