جشنواره جهانی فجر قربانی تسویه حساب های شخصی در سینما می شود؟

تحرکات آشکار و پنهان برای توقف این رویداد با انگیزه قصد تسویه حساب با برگزارکنندگان این رویداد به ویژه با شخص رضا میرکریمی دبیر جشنواره همچنان جریان دارد؛ -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی