جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد دبیران خود را معرفی کرد

سینماپرس: دبیران هنری و اجرایی چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد معرفی شدند.