«جشنواره تئاتر فجر» برای ادامه حیات تئاتر باید به هر صورت و شکلی برگزار شود تا چراغ تئاتر روشن بماند

سینماپرس: عضو هیات انتخاب بخش ویژه «سرباز انقلاب» جشنواره تئاتر فجر معتقد است حرکت‌های فرهنگی و هنری در از بین بردن ترس و ابهام مردم در دوران پسا کرونا نقش موثری خواهد داشت.