جشنواره تئاتر فجر؛ گزارش روز نهم – اسب

بانو نیوز – در سیر بررسی آخرین اجرایی که در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر به تماشا و بررسی اش نشستیم، به سراغ اجرای اسب یا آخرین اثر از کارگردان تندیس برده، آرش دادگر می رویم. با گزارش این نمایش با ما همراه باشید.
اسب ؛ اجرایی که از جنس تئاتر است
نخستین امری که در باب اجرای اسب می تواند سؤال برانگیز باشد این است که در کارگاه دکور بنیاد رودکی به اجرا در می آید و در فهرست بازیگران اثری از نام اعضای همیشگی گروه کوانتوم نیست. به جای آن، عده ای از دانشجویان و هنرجویان کارگاهی آرش دادگر به همراه خود او به عنوان بازیگر در فهرست این اثر قرار گرفتند.
نمایش اسب با سخت گیری شدید خود کارگردان مبنی بر ورود تنها سی نفر به عنوان تماشاگر، و عدم هیچ گونه عکاسی و فیلمبرداری – حتی از سوی دارندگان کارت خبرنگاری – وارد کارگاه دکور شدیم. دور تا دور صحنه صندلی چیدمان شده و نورهایی کما بیش سینمایی روی صحنه قرار گرفته بود. چیزی به عنوان دکور دیده نمی شد مگر آراستگی اتمسفر سازانه تمام امکانات و فضاهای موجود در خود کارگاه دکور و اضافه شدن چند در به آن. با شروع نمایش، بازیگران جوان نمایش با گری …