جشنواره تئاتر عروسکی رو به رو رشد است/ آقای ترامپ نگویید که به فکر مردم هستید

سینماپرس: نشست رسانه ای هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک صبح امروز ۲۳ مرداد ماه برگزار شد.