جشنواره بین المللی فیلم وارش سرمایه فرهنگی کشور است

سینماپرس: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی معتقد است جشنواره بین المللی فیلم وارش به دلیل قدمت و موضوعی که دنبال می کند، برای کشور به مثابه سرمایه ای فرهنگی است.