جشنواره بین المللی فیلم وارش با مشارکت خدماتی برگزار می شود

سینماپرس: دبیر نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با بیان اینکه نمی خواهیم این رویداد شبیه جشنواره های دیگر باشد گفت: نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با مشارکت خدماتی برگزار می شود.