جشنواره بین المللی فیلم وارش با مشارکت خدماتی برگزار می شود

سینماپرس: اسامی سازمان های مشارکت کننده در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش اعلام شد.