جزییات نخستین همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» تشریح شد

سینماپرس: مدیرعامل مدرسه ملی سینمای ایران و دبیر نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» از شناسایی و معرفی فناوری های نوین در این همایش خبر داد.