جزییات نخستین شب کارگردانان سینمای مستند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، آرش اسحاقی دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با اشاره به برگزاری نخستین شب کارگردانان سینمای مستند گفت: - دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند تاکید کرد نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند به صورت رقابتی برگزار نمی شود. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، آرش اسحاقی دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با اشاره به برگزاری نخستین شب کارگردانان ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی

جزییات نخستین شب کارگردانان سینمای مستند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، آرش اسحاقی دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با اشاره به برگزاری نخستین شب کارگردانان سینمای مستند گفت: - دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند تاکید کرد نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند به صورت رقابتی برگزار نمی شود. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، آرش اسحاقی دبیر انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با اشاره به برگزاری نخستین شب کارگردانان ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی