جزییات نخستین دوره مدرسه تابستانی سینما

سینماپرس: هفته اول از نخستین دوره مدرسه تابستانی با محوریت فیلمسازی توریستی توسط مدرسه ملی سینمای ایران و با میزبانی دانشگاه سوره آغاز شد.