جزییات میزبانی جشنواره فیلم فجر

در روزهای گذشته در بعضی از کانال های سینمایی کمپینی شکل گرفته برای بازگرداندن برج میلاد به چرخه جشنواره فیلم فجر؛ اتفاقی که اکثریت اهالی رسانه با آن موافق نیستند. – به گزارش خبرنگارشمانیوز وبه نقل از خبرآنلاین: کمپین بازگرداندن کاخ جشنواره بهبه سینمای رسانه دو سال پیش بود که خبر رسید جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه مکان دیگری غیر از برج میلاد در نظر گرفته است. اتفاقی که با واکنش مثبت اهالی رسانه روبه رو شد.
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی