جزییات تازه از مجمع عمومی خانه سینما

این عضو هیات مدیره خانه سینما در پاسخ به دلیل تعویق مجمع از اسفند به آخر خرداد ماه و برگزار نشدن آن در این تاریخ نیز گفت: مساله ما این است که صنوف عضو خانه سینما شناسه ملی دریافت کنند و در حال حاضر نیز منتظریم که صنوف پس از ثبت در وزارت کار، –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی