جزئیات ثبت و اجرایی شدن صندوق «جسورانه» سینما

سینماپرس: رییس سازمان سینمایی در دیدار با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، راه اندازی صندوق «جسورانه» سینما را به عنوان یک راه جدید و قابل اعتماد برای جذب سرمایه در صنعت سینما دانست.