جزئیاتی از دیدار صمیمانه رهبر انقلاب با کارگردانان

خبری بین اهالی سینما شنیده شده است مبنی بر اینکه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب با جمعی از کارگردانان و تهیه کنندگان سینما به همراه تنی چند از نویسندگان دیدار کردند.