جریان دادن به امر ذهنی در قاب سینما

چه وقتی نویسندگان و اهالی ادبیات از اقتباس ادبی در سینمای ایران حرف می زنند، چه در اظهارنظرهای سینماگران در این باره، معمولاً فصل مشترک این است که رمان ایده آل برای اقتباس در سینما اثری است که درگیر امر انتزاعی و عوالم ذهنی نباشد؛
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی