جذب مخاطب به هر قیمتی عاقبت خوشی نخواهد داشت

سینماپرس: یک کارگردان سینما و تلویزیون گفت: حضور سلبریتی‌ها برای ما روزهای خوشی را رقم نخواهد زد، زیرا این روش، جذب مخاطب به هر قیمتی است.