جدید ترین فیلم های ایرانی و خارجی در قاب نوروزی سیما

مدیر کل تأمین برنامه های خارجی و رسانه بین الملل سیما گفت: شبکه های یک، دو، سه، چهار، پنج، نمایش، کودک و امید در ایام نوروز میزبان 274 فیلم سینمایی می شود. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی