جدیدترین عکس تازه داماد سینما و همسرش

باران خوش اندام همسر امیرحسین صدیق تصویری از خود و شوهرش را در فضای مجازی منتشر کرد. – باران خوش اندام، همسر امیرحسین صدیق نوشت: سپاس از مهربان هم سرم که جز خرد از او نیاموختم و افتخار داد تا آفتاب هر روزم و ماه هرشبم باشد. تا در چشمان زیتونی اش جنگل را و در قلب مهربانش دریا را در موج موج شعرم داشته باشه… و نتیجه این مهربانی بارانی باشد که اکنون می بارد و گل می کند.. همسرم، امیرحسین صدیق دوستت دارم… و من امروز …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی