جدول فروش هفتگی فیلم های سینمای ایران / سونامی در سینمای ایران / هفته چهارم دی ماه 1398

جدول فیلم های پرفروش سینمای ایران در آخرین هفته دهمین ماه سال 1398 با اضافه شدن دو فیلم اژدر ، جهان با من برقص! نسبت به هفته گذشته تغیرات اساسی نداشته است. - جدول فیلم های پرفروش سینمای ایران در آخرین هفته دهمین ماه سال 1398 با اضافه شدن دو فیلم اژدر ، جهان با من برقص! نسبت به هفته گذشته تغیرات اساسی نداشته است. سلام نو - سرویس فرهنگ و هنر : در جدول میزان فروش منتشر شده فیلم های روز سینمای ایران در چهارمین هفته ...
منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: فرهنگی