جای خالی عشق در سینمای ایران

بانو نیوز –

موفقیت فیلم هایی با محوریت معضلات جامعه، منجر به حرکت بسیاری از فیلمسازان به ساخت این نوع فیلم ها شده و توجیه آنها برای ایجاد این یکنواختی و منفی گرایی مطلق، بیان واقعیت های امروز جامعه است. در حال حاضر اکثرا فیلم هایی با محوریت فقر، جنایت، اعتیاد و … روی پرده سینماست و در حاشیه، اندکی به روابط عاشقانه اشاره می شود. برخی شرایط فرهنگی و ممیزی ها را مانع انگیزه فیلمسازان در ساخت چنین آثاری می دانند، در حالی که در اواخر دهه 60 و نیمه دهه 70 با وجود ممیزی ها، فیلم های عاشقانه بیشتری از امروز، اکران شد.
بیژن بیرنگ ، کارگردان سینما و تلویزیون فیلم های متعددی از جمله، «سیندرلا» را با درونمایه عاشقانه ساخته است و به تولید فیلم هایی با اندیشه مثبت تاکید دارد. او در گفت وگو با «وقایع اتفاقیه» شروع حذف فیلم هایی با محوریت عشق از سینما را ناشی از تلویزیون می داند: «حذف مفهوم عشق از زمانی که کلماتی مثل دلبستگی و علاقه مندی جایگزین واژه عشق در تلویزیون شد، نخستین گام برای دوری هنر از این مفهوم متعالی ایجاد شد.
در فیلم های دنیا به این موضوع پرداخته می شود و م …