جای خالی «سیدضیاءالدین دری» در جشنواره جام جم سیما

سینماپرس: در چهل سالگی انقلاب «سیدضیاءالدین دری» غایب بزرگ جشنواره جام جم سیما بود تا سلبریتی‌های نورسیده عرض اندام کنند. دری آرزو داشت جشن چهل سالگی انقلاب را ببیند اما در چهل سالگی انقلاب در جشنواره جام‌جم نادیده‌اش گرفتند.