جایزه «چمران افغانستان» برای فیلمسازان نهمین جشنواره «عمار»

سینماپرس: خانواده شهید سیدمحمد علی‌شاه موسوی گردیزی، جایزه‌ای را برای بهترین اثر جشنواره عمار با موضوع «افغانستان» اعلام کرد.