جایزه «ققنوس» فضای عقلانی دارد/ در تقابل با فیلم فجر نیستیم

روح الله رجبی عضو شورای سیاستگذاری جایزه سینمایی «ققنوس» بیان کرد که این رویداد در فضای عقلانی تر به گفتگو درباره فیلم ها می پردازد.