جایزه سینمایی ققنوس|وقتی برگزار کنندگان از استقلال جایزه ققنوس سخن می گویند!

برگزارکنندگان جایزه سینمایی ققنوس امروز اعلام کردند که شاید در سال های آینده این جایزه سینمایی فراخوان داده و به صورت مستقل برگزار شود.