جایزه باربد حذف شد/ درباره میزان صرف بودجه جشنواره گزارش کاملی ارائه می شود

سینماپرس: دست اندرکاران برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در اولین نشست خبری این رویداد ملی به تشریح برنامه ها و رویکردهای خود در این دوره پرداختند.