جالی خالی خسروِ سینمای ایران

در نخستین روزهای بهار آمد و در واپسین روزهای تیر رفت و پس از رفتنش، جای خالی خسروِ سینمای ایران را کسی پر نکرد. همانطور که از اسمش بر می آید، - خسروِ شکیبایی برای سینما و سیمای ایران بود، خسرو شکیبایی غیر از بازیگری در زمینه های دیگری مانند خواندن دکلمه و شعر هم فعالیت می کرد. ساده بود؛ صدایی شیوا و رسا داشت، هامونش را همه می شناختند. در نخستین روزهای بهار آمد و در واپسین روزهای تیر رفت و پس از رفتنش، جای خالی ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی