ثبت ۶۴ اثر و محوطه تاریخی/خانه هرمز پیرنیا ثبت شد

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ در جلسه ثبت آثار تاریخی که با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد ۶۴ اثر و محوطه تاریخی پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید.
در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور ۱۰ اثر تاریخی در استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت، محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.
همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال، آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفتند.
 سه اثر از استان مازندران شامل دیوار تاریخی تنکابن، محوطه الیت ثبت شدند و شیشار تپه، خانه کاملی، قلعه قدیم رفته، محوطه رفته ۱ و ۲، آب انبار آقا فریدون، تپه افعی، تپه بالاباغ چری، تپه سیاهدشت، …