ثبت نام ۹۴ فیلم برای حضور در جشنواره «کودک آنلاین»

سینماپرس: جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره «کودک آنلاین» با حضور سیدجمال هادیان، علیرضا تابش مدیرعامل، حبیب ایل بیگی، اعضای شورای سیاستگذاری و دبیران بخش های مختلف این جشنواره در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.