ثبت زندگی و آثار علی نصیریان در کتاب «آقای هالو»

سینماپرس: کتاب «آقای هالو» به قلم نگار حسینی که در مورد زندگی و آثار علی نصیریان است، توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شد.