ثبت رسمی و حقوقی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران

انجمن تهیه کنندگان مستقل با پیگیری هیات مدیره وطی مراحل قانونی در وزارت کار از انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی تغییر یافت. - 1397/04/29 11:05:38 انجمن تهیه کنندگان مستقل با پیگیری هیات مدیره وطی مراحل قانونی در وزارت کار از انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی تغییر یافت. به گزارش ایلنا،سید غلامرضا موسوی با اعلام خبر فوق افزود:تا خرداد ماه امسال، انجمن تهیه کنندگان مستقل دارای اعضای حقیقی و صرفاً شکل مدنی داشت. البته ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: سیاسی