تیشه پول کثیف به ریشه سینما

پول های کثیف از راه آثار نمایشی وارد سینما شدند و حالا سر از جشن ها و جشنواره ها در آورده است پول هایی که تنها هدف شان تیشه زدن به ریشه سینماست –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی