تکلیف نمایش فیلم‌ها برای اهالی رسانه هنوز هم قطعی نیست، بنابراین ثبت‌نامی نداریم!

سینماپرس: مسعود نجفی با تأکید بر اینکه حضور اهالی رسانه در این جشنواره فیلم فجر همچنان قطعی نشده است، گفت: حضور احتمالی رسانه‌ها در جشنواره فجر براساس ثبت‌نام و عملکرد سال گذشته است.